80,000,000₮
Хан-уул, Дэлгэрэх хотхон, 2017 онд ашиглалтанд орсон, 2 өрөө, 50m2
2019-02-16 10:48
55,000,000₮
Сонгино хайрхан, 21-р хороолол, 2011 онд ашиглалтанд орсон, 2 өрөө, 42m2
2019-02-15 17:37
99,000,000₮
Баянзүрх, Olympic village хотхон, 2014 онд ашиглалтанд орсон, 2 өрөө, 44m2
2019-02-15 17:10
55,000,000₮
Налайх, Налайх, 1985 онд ашиглалтанд орсон, 3 өрөө, 55m2
2019-02-15 17:07
70,000,000₮
Сонгино хайрхан, 21-р хороолол, 2012 онд ашиглалтанд орсон, 2 өрөө, 48m2
2019-02-15 17:06
66,000,000₮
Баянзүрх, , 2013 онд ашиглалтанд орсон, 1 өрөө, 34m2
2019-02-15 17:05
100,000,000₮
Сүхбаатар, Хангай хотхон , 2017 онд ашиглалтанд орсон, 2 өрөө, 57m2
2019-02-15 17:04
150,000,000₮
Баянгол, , 2010 онд ашиглалтанд орсон, 3 өрөө, 83m2
2019-02-15 15:18
215,000,000₮
Баянзүрх, , 2006 онд ашиглалтанд орсон, 4 өрөө, 154m2
2019-02-15 15:13
109,000,000₮
Сонгино хайрхан, 1-р хороолол, 2017 онд ашиглалтанд орсон, 2 өрөө, 57m2
2019-02-15 13:46
98,000,000₮
Хан-уул, Нисэх , 1998 онд ашиглалтанд орсон, 4 өрөө, 80m2
2019-02-15 09:46
170,000,000₮
Сүхбаатар, Бусад, 2017 онд ашиглалтанд орсон, 3 өрөө, 77m2
2019-02-14 12:52
87,000,000₮
Баянзүрх, Жуков, 2011 онд ашиглалтанд орсон, 3 өрөө, 64m2
2019-02-14 12:27
110,000,000₮
Баянгол, Х хоролол, 2013 онд ашиглалтанд орсон, 2 өрөө, 60m2
2019-02-14 10:05
68,000,000₮
Сонгино хайрхан, 21-р хороолол, 1985 онд ашиглалтанд орсон, 2 өрөө, 29m2
2019-02-14 10:03
380,000,000₮
Хан-уул, Агниста хотхон , 2016 онд ашиглалтанд орсон, 4 өрөө, 115m2
2019-02-14 10:03
98,000,000₮
Хан-уул, Нисэх , 1989 онд ашиглалтанд орсон, 4 өрөө, 80m2
2019-02-13 16:31
95,000,000₮
Баянзүрх, 14-р хороолол, 2009 онд ашиглалтанд орсон, 5+ өрөө, 120m2
2019-02-13 14:10
90,000,000₮
Баянгол, Кёкшү цамхаг, 2011 онд ашиглалтанд орсон, 3 өрөө, 50m2
2019-02-13 07:22
20,000,000₮доош
Сүхбаатар, Бусад, 2017 онд ашиглалтанд орсон, 2 өрөө, 48m2
2019-02-12 20:24
85,000,000₮
Баянзүрх, 13-р хороолол, 2008 онд ашиглалтанд орсон, 1 өрөө, 43m2
2019-02-12 18:43
92,000,000₮
Хан-уул, Дөл хотхон , 2017 онд ашиглалтанд орсон, 2 өрөө, 57m2
2019-02-12 13:53
190,000,000₮
Баянзүрх, Бусад, 2008 онд ашиглалтанд орсон, 3 өрөө, 90m2
2019-02-12 13:31
145,000,000₮
Баянзүрх, Бусад, 2001 онд ашиглалтанд орсон, 3 өрөө, 89m2
2019-02-12 13:16
75,000,000₮
Баянгол, IV хороолол , 1982 онд ашиглалтанд орсон, 2 өрөө, 29m2
2019-02-12 13:15
104,000,000₮
Хан-уул, Дэлгэр хотхон , 2017 онд ашиглалтанд орсон, 3 өрөө, 63m2
2019-02-12 13:05
48,000,000₮
Баянзүрх, Сэнгүр горхи хотхон, 2017 онд ашиглалтанд орсон, 1 өрөө, 34m2
2019-02-12 10:17
69,000,000₮
Баянгол, Бусад , 2000 онд ашиглалтанд орсон, 2 өрөө, 53m2
2019-02-11 17:08
75,000,000₮
Хан-уул, , 2017 онд ашиглалтанд орсон, 2 өрөө, 45m2
2019-02-11 17:08
100,000,000₮
Хан-уул, , 2014 онд ашиглалтанд орсон, 3 өрөө, 68m2
2019-02-07 17:38
1234Дараах »Сүүлийн »
Дэлгэцэнд 1-30 (нийт 100)
2017 © www.1001.mn. All rights reserved.